info@modernymakler.sk

+421 910 654 873

Your search results

Informácie o Cookies

Textové súbory minimálnej veľkosti obsahujúce nastavenia vybraných parametrov používaných na internetovom portáli. Sú uložené v priečinku na počítači / zariadení, ktorý používa internetový prehliadač. Používané sú pri opakovanej návšteve internetového portálu, alebo zobrazení web stránky, kedy môžu byť prehliadačom znovu načítané a odoslané na internetový portál. Používateľ internetového portálu, ktorý má v internetovom prehliadači povolené prijímanie a spracovanie súborov cookies a prehliada internetový portál / web stránku, tým súhlasí s použitím, spracovaním a ukladaním súborov cookies.

Aké cookies používame

Na internetovom portáli používame cookies pre zlepšenie základných funkcií (napr. predvyplnenie formulárov, uloženie osobných nastavení, prihlásenie registrovaného používateľa a pod.) a cookies tretích strán poskytovateľov služieb ako napr. Google Analytics (napr. na sledovanie návštevnosti). Tieto služby sú použité na internetovom portáli, pretože ich považujeme za užitočné, bezpečné a slúžia k zlepšeniu použiteľnosti a ergonómie internetového portálu.

Ochrana údajov

Používanie súborov cookies a nakladanie s nimi na internetovom portáli je realizované v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov.

Nechcem používať cookies

Štandardné predvolené nastavenie väčšiny internetových prehliadačov umožňuje automatické prijímanie a spracovanie súborov cookies. V prípade požiadavky na nepoužívanie cookies je možné nastavenie zmeniť v nastaveniach internetového prehliadača. Nastavenie cookies je platné iba pre internetový prehliadač, v ktorom je nastavenie realizované. Zakázanie cookies pravdepodobne ovplyvní funkčnosť všetkých internetových stránok používajúcich cookies zobrazovaných v danom internetovom prehliadači.

Ochrana osobných údajov

Porovnať ponuky